7 zajímavých statistik o sňatcích a rozvodech napříč republikou a světem

1. Počet rozvodů v ČR v posledních letech klesá

Navzdory všeobecně rozšířenému pesimismu u nás počet rozvodů dlouhodobě klesá, přičemž posledních pět let platí, že sňatečnost naopak roste a uzavřených manželství je tedy ve výsledků čím dál víc. Přesné počty uzavřených a ukončených manželství na 1000 obyvatel najdete v grafu níže. Pokud dáme dohromady data z let 2000-2017, průměrný počet rozvodů na za jeden rok vychází na 29 443. Nejvíce jich přitom bylo v roce 2004 – okolo 33 tisíc a nejméně v roce 2016 – necelých 25 tisíc.

… ale pořád je co zlepšovat

Posledních pár světlých let toho nestihlo moc zlepšit na naší dlouhodobě nelichotivé pozici mezi evropskými rozvodovými premianty. Pořád máme co zlepšovat. Zajímavé je, že ještě víc rozvodů se děje v tradičně katolických zemích, jako je Španělsko nebo Portugalsko. Internet je plný domněnek, proč tomu tak je, a nejčastěji lidé tipují ekonomickou krizi, v jejímž důsledku se mladí lidé méně berou nebo se stěhují ze země, případně rychle rostoucí počet manželství, která se rozpadají po patnácti a více letech.

2. Sňatky a rozvody cizinců v ČR

V počtech sňatků a rozvodů cizinců lze rozeznat některé podobné tendence jako v grafu výše: sňatkový sešup od roku 2007 dál a na něj navazující optimistický trend posledních čtyř let, kdy sňatků přibývá a rozvodů je čím dál méně. Platí to však jen pro smíšená manželství, tedy zpravidla ta, kde má jeden z páru české občanství. Dlouhodobě u nás platí, že ženy si berou cizince častěji než si muži berou cizinky. V posledních letech se ovšem zdá, že tento rozdíl se pomalu stírá. Sňatků a rozvodů, kde jsou oba cizinci, je pomálu, a jejich dynamika se řídí svou logikou.

Jaké národnosti jsou cizinci, kteří v České republice uzavírají nebo rozvazují manželské svazky? Hned po slovenské národnosti, která je nepřekvapivě na prvním místě, převládá u mužů Vietnam, Ukrajina, Tunisko, Velká Británie a Německo. U žen pak Ukrajina, Vietnam, Rusko, Polsko a Bělorusko.

3. Mezinárodní manželství – kde jsou běžná a kde jsou spíš rarita?

Celých 12 % manželství je v Evropě smíšených, tedy takových, v nichž je každý z manželů jiné národnosti. Typicky je jeden z manželů „doma“ v zemi, kde rodina žije, a druhý je původem cizinec. Nejpopulárnější jsou takové  svazky v Lucembursku a Švýcarsku (okolo 18 % všech manželství). Nejméně populární jsou v Rumusku, kde nedosahují ani 1 %. Česká republika se ve srovnání drží spíše u spodní hranice s počtem mezinárodních manželství do 5%. Zdroj dat: Eurostat, 2008 – 2010.

4. Ani po deseti letech manželství není vyhráno

Kdy manželstvím nejčastěji dochází dech? Mezi 10-14 rokem soužití, tedy ve věku, kdy je manželům zpravidla mezi 35 a 39 lety. Ani po deseti letech spolu tedy není vyhráno, právě naopak. Téměř polovina rozvedených se však opět ožení – nejčastěji už do 3 let po rozvodu.

 

5. Čím víc dětí, tím méně rozvodů

Ze statistiky plyne, že zdaleka nejčastěji se rozvádí bezdětné páry, tvoří dokonce více než 40 % rozvodů. Za nimi následují páry s jedním nebo dvěma dětmi. Prudký pád pak rozvody zaznamenávají u manželství s více dětmi – už od 3 dětí počet rozvodů klesá na 2,9 %. Podobné skóre dle OECD platí pro velkou část světa. Data tedy potvrzují to, co často slýcháme od psychologů a párových poradců: děti jsou jedním z pojiv, která drží vztahy pohromadě.

6. Děti v manželství a mimo manželství

V počtu dětí, které se narodí mimo manželský svazek Česká republika dosahuje téměř 50 %. Drží se tak v horní patnáctce, co se týká množství takto narozených dětí v evropských státech. Nebylo tomu tak vždy. Jak ukazují časové tabulky Eurostatu, ještě v devadesátých letech byli Češi v této otázce výrazně konzervativnější. Podobně dramatickou změnou prošli například Italové nebo Španělé. Pro severské a pobaltské státy v čele s Islandem je naopak vysoký počet dětí narozených mimo manželství dlouhodobě typický.

7. Proč se lidé rozvádějí?

Důvody pro rozvod zaznamenává Český statistický úřad poměrně zjednodušeně – eviduje kategorie, se kterými při rozvodech operují soudy. Na prvním místě u obou pohlaví vítězí důvod Rozdíl povahy, názorů a zájmů. Pokud vynecháme nic neříkající kategorie Ostatní příčiny a Soud nezjistil zavinění, na druhé a třetí příčce se mužů vyskytují nejčastěji nevěra a alkoholismus, u žen nevěra a neuvážený sňatek.

Přečtěte si, jaké všechny situace řešíme

Popírání rodičovství

| Jaké situace řešíme a jak | No Comments
Jak vzniká rodičovství a kdo je rodičem, upravuje české právo tak, že žena se stává právně matkou porodem a muž otcem na základě jedné ze tří domněnek otcovství. Právní rodičovství…

Určování rodičovství

| Jaké situace řešíme a jak | No Comments
Podle českého práva se žena stává právně matkou porodem dítěte a muž otcem na základě jedné ze tří domněnek otcovství. Mohou však nastat situace, kdy zejména určení otcovství není jednoduché,…

Vyživovací povinnost mezi manželi po mezinárodním rozvodu

| Jaké situace řešíme a jak | No Comments
Rozvodem zanikají povinnosti a práva manželů, avšak nově vznikají povinnosti a práva mezi rozvedenými manželi. Jedním z nejdůležitějších je právo na výživné rozvedeného manžela, které může kompenzovat odlišné ekonomické příležitosti…

Vyživovací povinnost mezi manželi

| Jaké situace řešíme a jak | No Comments
Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost, což odpovídá zásadě vzájemné pomoci a zajišťuje ochranu slabší strany. Základním předpokladem pro vznik a trvání vyživovací povinnosti je existence manželství. Vyživovací povinnost proto vzniká…

© 2019 Frank Bold Advokáti