Jaké situace řešíme a jak

Jaké situace řešíme a jak
20. 1. 2020

Výživné pro nezletilé děti po rozvodu rodičů

Právo dítěte na výživné patří mezi základní právní nároky, které děti vůči svým rodičům mají. Konkrétní výše výživného se pak odvíjí zejména od potřeb dítěte a majetkových a jiných poměrů…
Jaké situace řešíme a jak
23. 1. 2020

Popírání rodičovství

Jak vzniká rodičovství a kdo je rodičem, upravuje české právo tak, že žena se stává právně matkou porodem a muž otcem na základě jedné ze tří domněnek otcovství. Právní rodičovství…
Jaké situace řešíme a jak
27. 6. 2019

Předmanželské a manželské smlouvy pro mezinárodní páry

Úprava majetkových vztahů mezi snoubenci nebo manželi podle nás patří k důležitým a zároveň mnohdy opomíjeným aspektům manželského svazku. Sepsání předmanželské smlouvy je jednou z možností, jak mohou budoucí manželé…
Jaké situace řešíme a jak
16. 8. 2019

Mezinárodní únos dítěte

Únos dítěte do zahraničí je pro všechny zúčastněné psychicky náročné krizové období, které však lze vyřešit a v praxi se to v ČR často děje nečekaně rychle. Co pro vás…
Jaké situace řešíme a jak
21. 1. 2020

Vyživovací povinnost mezi manželi po mezinárodním rozvodu

Rozvodem zanikají povinnosti a práva manželů, avšak nově vznikají povinnosti a práva mezi rozvedenými manželi. Jedním z nejdůležitějších je právo na výživné rozvedeného manžela, které může kompenzovat odlišné ekonomické příležitosti…
Jaké situace řešíme a jak
22. 1. 2020

Určování rodičovství

Podle českého práva se žena stává právně matkou porodem dítěte a muž otcem na základě jedné ze tří domněnek otcovství. Mohou však nastat situace, kdy zejména určení otcovství není jednoduché,…
Jaké situace řešíme a jak
21. 1. 2020

Vyživovací povinnost mezi manželi

Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost, což odpovídá zásadě vzájemné pomoci a zajišťuje ochranu slabší strany. Základním předpokladem pro vznik a trvání vyživovací povinnosti je existence manželství. Vyživovací povinnost proto vzniká…
Jaké situace řešíme a jak
27. 6. 2019

Péče o nezletilé děti po rozvodu/rozchodu rodičů

V situaci, kdy se manželství/partnerství rozpadá, je podle našeho názoru péče o děti tím nejdůležitějším, na čem by se partneři měli pokusit dohodnout, i za cenu toho, že do domluvy…
Jaké situace řešíme a jak
27. 6. 2019

Rozvod mezinárodního manželství

Rozpad manželství není snadné životní období, přesto ze zkušenosti víme, že se dá zvládnout tak, aby na něj manželé zpětně nemuseli vzpomínat s hořkostí. Klíčem k důstojnému a rychlému rozvodu…

© 2019 Frank Bold Advokáti